Program Mentor

Gdański Program Stypendialny Mentor powstał w 2012 roku z inicjatywy pana Pawła Adamowicza na bazie wieloletniej współpracy w zakresie wspierania młodych gdańszczan i gdańszczanek znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Program Mentor odpowiada na potrzebę rozwoju młodych z potencjałem, którzy mają pomysł na siebie, ale na drodze do jego realizacji zderzają się z twardymi realiami życia codziennego. Wykorzystujemy różnorodne narzędzia wsparcia: od sfery finansowej, przez społeczną, edukacyjną – wszystkie ujęte w unikalnym programie mentoringowym. Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań – angażujemy społeczność lokalną i sięgamy po nowoczesne technologie. Wysoką jakość gwarantuje społeczne zaangażowanie profesjonalnych partnerów: Gdańskiej Fundacji Oświatowej, Miasta Gdańsk oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Operator

Fundacja Innowacji Społecznej (FIS) jest wyodrębnionym podmiotem, będącym operatorem działań Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej. FIS została powołana do wdrażania programów aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. FIS prowadzi firmy społeczne, w których osiągany zysk jest reinwestowany we wspieranie młodych: kawiarnię Kuźnia na gdańskiej Oruni oraz SoStayHotel*** przy ul. Kartuskiej w Gdańsku. Fundacja pomaga w przygotowaniu i wprowadzaniu młodzieży na otwarty rynek pracy.

Partnerzy

Gdańska Fundacja Oświatowa (GFO) – ceniona organizacja pozarządowa z ogromnym doświadczeniem w innowacyjnym wspieraniu rozwoju młodych osób. Specjaliści z GFO opracowali i realizują system rekrutacji Programu Mentor oraz zaangażowani są we wsparcie merytoryczne Mentorów.

Miasto Gdańsk – partner Programu Mentor z sektora publicznego, dysponujący szerokim potencjałem organizacyjnym i merytorycznym. Miasto Gdańsk służy wsparciem w promocji Programu i pozyskiwaniu sojuszników na rzecz idei wspierania młodych gdańszczan i gdańszczanek.

Paweł Adamowicz – pomysłodawca, inicjator i pierwszy prywatny darczyńca Programu Mentor. Paweł Adamowicz wspiera merytorycznie system organizacji Programu.

Uniwersytet Gdański (UG) – prestiżowa uczelnia wyższa z nowatorskim podejściem do kształcenia i długą historią sukcesów edukacyjnych. Kadra uniwersytecka zbudowała i wprowadza w życie unikalny system przygotowywania Mentorów w ramach kursu SMS – Szkoła dla Stypendysty. Uniwersytet wspiera również proces pozyskiwania kandydatów na Mentorów.

Rada Funduszu

Rada Funduszu jest strukturą dbającą o wysoką jakość działań Gdańskiego Programu Stypendialnego Mentor. W skład Rady wchodzą przedstawiciele partnerów Programu:

Operator

Partnerzy

Uniwersytet Gdański Gdańska Fundacja Oświatowa Miasto Gdańsk Studio 102 SNG

Sponsorzy

edf

Patroni Medialni