Zostań Partnerem

Program Mentor działa dzięki zaangażowaniu Partnerów. Zapraszamy do zaangażowania osoby prywatne, firmy i organizacje. Jak można pomóc?

Wsparcie finansowe

Środki na działalność Programu pozyskujemy od darczyńców i prywatnych sponsorów. Wsparcie finansowe może być zrealizowane przez darowiznę – przeznaczoną na indywidualne stypendium lub działanie Programu Mentor (szkolenie wolontariuszy, superwizja, koordynacja projektu itp.) lub umowę sponsoringową.
Chcesz zadziałać w swoim środowisku – chętnie pomożemy w organizacji zbiórki publicznej czy akcji charytatywnej.

Wsparcie merytoryczne

Zapraszamy do współpracy specjalistów, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą z Mentorami i Stypendystami. Nasi Stypendyści rozwijają się w różnych dziedzinach i chętnie nauczą się czegoś od osób, które są specjalistami w swoich dziedzinach. Znasz się na sporcie, marketingu, inżynierii, sztuce…? Chętnie skorzystamy z Twojego doświadczenia. Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach i szkoleniu wolontariuszy. Program Mentor rozwija się dzięki zaangażowaniu Partnerów – chętnie skorzystamy z Twojej specjalistycznej wiedzy (wsparcie medialne, organizacyjne, poszukiwanie sponsorów).

Wolontariat pracowniczy

Współpracujemy z firmami odpowiedzialnymi społecznie. Zapraszamy wolontariuszy pracowniczych do zostania Mentorami, albo podzielenia się swoja wiedzą w ramach spotkań tematycznych. A może zespół w Państwa firmie chciałby wybiegać Stypendium dla uczestnika Programu? Działamy w ramach programu wolontariatu pracowniczego i gwarantujemy wysoką jakość współpracy.

Partnerzy o Programie

Gdański Program Stypendialny Mentor jest dla młodych gdańszczan szansą na pokonanie barier w rozwoju, których często inaczej nie byliby w stanie ominąć.

Wspieramy Program Mentor, bo profesjonalne przygotowanie Mentorów jest warunkiem ich skutecznych działań. Program Mentor to gdański sposób na budowanie społecznej spójności. Każdy z nas potrzebuje Mentora, aby pomógł nam poznać siebie i uwierzyć w swoje możliwości.

Najważniejsze w Programie Mentor jest wielostronne działanie: z jednej strony realizacja długofalowego projektu podopiecznego, z drugiej systematyczne wsparcie dla Mentorów.

dr Dorota Jaworska-Matys
Uniwersytet Gdańsk

Gdański Program Stypendialny Mentor jest dla młodych gdańszczan szansą, wsparciem, okazją do pozytywnego (prze)budowania siebie jako człowieka, w szczególności jako ucznia/studenta, członka rodzinnej i lokalnej wspólnoty, mieszkańca Gdańska.

Wspieramy Program Mentor, bo to wartość z rodzaju tych, które definiują się przez działanie (wartością jest to, co warto robić). Wszystko, co robimy w Programie Mentor wzmacnia nasze poczucie sensu

Program Mentor to gdański sposób na bardziej spójną wspólnotę, w której jakość życia jednych nie jest obojętna dla drugich i w której lepsza kondycja miasta jest troską wszystkich jego mieszkańców. Tej wspólnocie na imię Gdańsk. Każdy z nas potrzebuje Mentora, aby osiągnąć pełnię swoich możliwości, ucząc się z nim i od niego.

Program Mentor pozwala uwierzyć, że lepszy świat jest możliwy. Skutecznie uczy sprawczego bycia wśród innych, które dzięki gdańskim Mentorom i Stypendystom – ich podopiecznych, staje się wrażliwym przekształcaniem rzeczywistości, co dotyczy zarówno ich własnego podwórka, jak miasta, kraju, świata.

prof. dr hab. Maria Mednel
Uniwersytet Gdańsk

Operator

Partnerzy

Uniwersytet Gdański Gdańska Fundacja Oświatowa Miasto Gdańsk Studio 102 SNG

Sponsorzy

edf

Patroni Medialni